کارمزد ها و تعرفه خدمات

در پی‌بی، کارمزد خدمات ارائه شده به‌گونه‌ای تعیین شده که کاربران با هزینه‌ای جزئی، انتقالی مطمئن را تجربه نمایند. با ارتقاء سطح کاربری، تعرفه خدمات را به طور چشمگیری کاهش دهید.

جدول نحوه محاسبه کارمزد

سطوح کاربریحجم معامله در سی روز گذشتهکارمزد
سطح عادیکمتر از 10 میلیون تومان0.32%
سطح برنزیبین 10تا 50 میلیون تومان0.29%
سطح نقرهایبین 50 تا 200 میلیون تومان0.26%
سطح طلاییبین 200 تا 500 میلیون تومان0.23%
سطح پلاتینیومبیش از 500 میلیون تومان0.20%

• کارمزد خریدار از ارز خریداری شده کسر خواهد گردید. • کارمزد فروشنده از ارزش تومانی معامله کسر خواهد گردید. • در هنگام انجام معامله خرید یا فروش، میزان کارمزد و میزان تخفیف سطوح کاربری به کاربر نمایش داده می‌شود. • هنگام برداشت رمزارز از کیف پول کاربر در پلتفرم، کارمزد شبکه از همان رمزارز کسر می‌گردد. این کارمزد صرفاً هزینه انتقال رمزارز در شبکه مربوطه بوده و نقدینکس نقشی در تعیین آن ندارد.